De Scheg-Midden levering tranche 2

Klantdossiers compleet maken
Wij - Vastgoedplan, de notaris en de fiscalist - hebben van alle investeerders een aantal documenten nodig om de grond te kunnen leveren en de verkoopopbrengst uit te betalen. Alle investeerders hebben deze documenten ontvangen met instructies over hoe zij deze moeten retourneren. Deze hebben wij bijna allemaal retour ontvangen, maar sommige documenten ontbreken nog. Dit kan te maken met verkeerd ingevulde documenten, personen die onder bewind staan waarbij de rechter moet beslissen of bijvoorbeeld identiteitsbewijzen die niet meer geldig zijn. We proberen uiteraard zo snel mogelijk alle stukken in orde te krijgen, maar zijn ook vaak afhankelijk van investeerders.

Welke documenten moet ik verstrekken? Koopovereenkomst
Volmacht notaris
Volmacht sloop
Volmacht BTW
Concept leveringsakten
Akkoord juridische vrijwaring
Kopie geldig identiteitsbewijs
Kopie bankpas
Groningerakte en Zekerheidshypotheek
Tranche 2 is onderverdeeld in 2a en 2b. In welk deel uw grond zich bevindt, staat in uw koopovereenkomst.  
Deel 2a wordt betaald bij levering. Hier is een Groningerakte en zekerheidshypotheek niet relevant.
Deel 2b wordt betaald nadat de onherroepelijke omgevingsvergunning door de gemeente is afgegeven. De levering vindt wel zo snel mogelijk plaats. De ontwikkelaar moet namelijk eigenaar zijn van de percelen waarvoor hij de bestemmingsplanprocedure in gang wil zetten. Dat betekent dat u uw grond levert en later betaald krijgt. Voor zo'n levering is een zogenaamde Groningerakte nodig, dat regelt de notaris. Wat voor u belangrijk is, zijn 2 dingen; Rendement en zekerheid.
Rendement: Voor de mensen in deel 2b (en deel 3) is het rendement doorberekend tot aan 1 maart 2023. Dit rendement is dus verwerkt in de koopsom. U ontvangt in verhouding tot percelen in tranche 1, 2a of 3 dus niet minder rendement op jaarbasis.

Zekerheid: Om zeker te zijn dat u uw grond niet kwijtraakt zonder dat u daarvoor betaald zal krijgen, wordt er door de notaris een zekerheidshypotheek gevestigd t.b.v. alle investeerders. U heeft het eerste recht van hypotheek. Dat is het sterkte zekerheidsrecht dat Nederland kent. In geval van faillissement van de ontwikkelaar, wordt de grond aan u terug geleverd. Hieraan zijn geen kosten voor u verbonden.

We zijn samen met de fiscalist en notaris bezig om de levering van tranche 2 zo snel mogelijk uit te voeren. De streefdatum voor de levering is 1 maart. Op deze pagina vindt u informatie over de levering van de Scheg-Midden tranche 2, zoals de actuele status en de stappen die we nog moeten nemen.


Klantdossiers compleet maken
Wij - Vastgoedplan, de notaris en de fiscalist - hebben van alle investeerders een aantal documenten nodig om de grond te kunnen leveren en de verkoopopbrengst uit te betalen. Alle investeerders hebben deze documenten ontvangen met instructies over hoe zij deze moeten retourneren. Deze hebben wij bijna allemaal retour ontvangen, maar sommige documenten ontbreken nog. Dit kan te maken met verkeerd ingevulde documenten, personen die onder bewind staan waarbij de rechter moet beslissen of bijvoorbeeld identiteitsbewijzen die niet meer geldig zijn. We proberen uiteraard zo snel mogelijk alle stukken in orde te krijgen, maar zijn ook vaak afhankelijk van investeerders.

Welke documenten moet ik verstrekken? KoopovereenkomstVolmacht notarisVolmacht sloop Volmacht BTWConcept leveringsakten Akkoord juridische vrijwaring Kopie geldig identiteitsbewijs Kopie bankpas van de rekening waarnaar wij de uitkering overmaken

Groningerakte en Zekerheidshypotheek
Tranche 2 is onderverdeeld in 2a en 2b. In welk deel uw grond zich bevindt, staat in uw koopovereenkomst.  
Deel 2a wordt betaald bij levering. Hier is een Groningerakte en zekerheidshypotheek niet relevant.
Deel 2b wordt betaald nadat de onherroepelijke omgevingsvergunning door de gemeente is afgegeven. De levering vindt wel zo snel mogelijk plaats. De ontwikkelaar moet namelijk eigenaar zijn van de percelen waarvoor hij de bestemmingsplanprocedure in gang wil zetten. Dat betekent dat u uw grond levert en later betaald krijgt. Voor zo'n levering is een zogenaamde Groningerakte nodig, dat regelt de notaris. Wat voor u belangrijk is, zijn 2 dingen; Rendement en zekerheid.
Rendement: Voor de mensen in deel 2b (en deel 3) is het rendement doorberekend tot aan 1 maart 2023. Dit rendement is dus verwerkt in de koopsom. U ontvangt in verhouding tot percelen in tranche 1, 2a of 3 dus niet minder rendement op jaarbasis.

Zekerheid: Om zeker te zijn dat u uw grond niet kwijtraakt zonder dat u daarvoor betaald zal krijgen, wordt er door de notaris een zekerheidshypotheek gevestigd t.b.v. alle investeerders. U heeft het eerste recht van hypotheek. Dat is het sterkte zekerheidsrecht dat Nederland kent. In geval van faillissement van de ontwikkelaar, wordt de grond aan u terug geleverd. Hieraan zijn geen kosten voor u verbonden.

Fiscaliteit afronden
Hoewel de bestemming nog agrarisch is, wordt de Scheg-Midden vanwege de toekomstige plannen fiscaal geleverd als bouwterrein. Bouwgrond wordt geleverd met btw en is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Daarom moet u door de Belastingdienst worden gekwalificeerd als btw-ondernemer. Hiervoor hebben investeerders een machtiging afgegeven, zodat wij dit samen met een externe fiscalist voor u kunnen regelen. Momenteel wordt nog met de Belastingdienst nagedacht over een praktische oplossing, waarbij de voorkeur uitgaat naar 1 collectief btw-nummer voor alle beleggers.

Verwijderen van kassen en opstallen
Op sommen percelen staan opstellen, zoals kassen. Grond leveren als bouwterrein mét opstallen is mogelijk, maar hiervoor moeten we voorafgaand aan de levering aantonen dat de opstallen worden verwijderd. Dit moet goed worden afgestemd met de Belastingdienst. De opdracht voor de sloop van de opstallen is uitgezet bij een gespecialiseerde partij en de vergunningen voor het verwijderen van opstallen zijn reeds aangevraagd. Echter wachten we nog op enkele eigenaren die hun machtiging moeten afgeven.

Juridische geschillen
Er zijn toch nog investeerders die wachten tot het laatste moment en dan niet willen meewerken aan de transactie, om voorwaarden aan te passen in de koopovereenkomst, meer geld te krijgen, of eerder uitbetaald te krijgen. Dit resulteert vaak in onnodige en tijdrovende juridische discussies. Uit alle geschillen die zijn voorgelegd aan de rechter is de uitkomst hetzelfde; het belang van één iemand weegt niet op tegen alle andere beleggers. Ons doel is voor alle investeerders een zo hoog mogelijk resultaat te behalen. Hoe meer rendement en hoe eerder de uitbetaling, hoe meer mensen herinvesteren in onze volgende projecten.

Overdracht grond en uitbetaling
Als alle bovenstaande stappen zijn uitgevoerd, kan de notaris overgaan tot het leveren van de grond. Bij de levering zal tranche 2a worden uitbetaald. Voor tranche 2b is op dit moment een 1e recht van hypotheek gevestigd t.b.v. investeerders.  

Grond kopen doen we zo:

Klantdossiers compleet maken

Wij - Vastgoedplan, de notaris en de fiscalist - hebben van alle investeerders een aantal documenten nodig om de grond te kunnen leveren en de verkoopopbrengst uit te betalen. Alle investeerders hebben deze documenten ontvangen met instructies over hoe zij deze moeten retourneren. Deze hebben wij bijna allemaal retour ontvangen, maar sommige documenten ontbreken nog. Dit kan te maken met verkeerd ingevulde documenten, personen die onder bewind staan waarbij de rechter moet beslissen of bijvoorbeeld identiteitsbewijzen die niet meer geldig zijn. We proberen uiteraard zo snel mogelijk alle stukken in orde te krijgen, maar zijn ook vaak afhankelijk van investeerders.

STAP 2

Extern haalbaarheidsonderzoek

Voor ons als projectontwikkelaar is het cruciaal dat de grond die wij aankopen ook daadwerkelijk tot ontwikkeling kan worden gebracht. Daarom laten wij, voordat wij de projectontwikkeling starten, ieder project eerst valideren door een onafhankelijk bedrijf met een ijzersterke reputatie, in ons geval is dit Arcadis. Dit is een investering in kwaliteit; het fundament onder een professionele aanpak.

STAP 3

Waardeprognose opstellen

We onderzoeken de mogelijkheden in een gebied en laten daarbij door een onafhankelijke partij een winstprognose maken. Dit gebeurt op basis van de zogenaamde residuele grondwaardeberekening en marktwaarden van vergelijkbare projecten in de omgeving, de gangbare methode bij projectontwikkeling.

Uw mening