Goede grond is schaars

Het grote geld met projectontwikkeling werd jarenlang verdiend door grote professionele partijen. Agrarische grond werd ontwikkeld om die met bestemming wonen of bedrijvigheid weer door te verkopen, met winst. Tijdens de crisis hebben gemeentes zich teruggetrokken als grondinvesteerder en grote vastgoedfinanciers zijn terughoudend geworden. Daarom hebben we Projectontwikkeling Nieuwe Stijl ontwikkeld. Daarmee mobiliseren we kapitaal van particulieren en ondernemers om woonwijken en bedrijventerreinen te financieren. Met een Vastgoedplan® investeren zij in Projectontwikkeling Nieuwe Stijl.

Grond kopen doen we zo:

STAP 1

Potentievolle projecten identificeren

We onderzoeken voortdurend belangrijke trends en ontwikkelingen; die leggen we naast de visie van de overheid. We kijken of plannen van de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen concreet zijn, of er een concrete behoefte is aan woningen en/of een bedrijventerrein, of het project strategisch ligt en of de overheid het belang van gebiedsontwikkeling onderbouwt. We schatten de termijn in waarbinnen een project gerealiseerd kan worden en we kijken of we de ontwikkeling kunnen versnellen.

STAP 2

Extern haalbaarheidsonderzoek

Voor ons als projectontwikkelaar is het cruciaal dat de grond die wij aankopen ook daadwerkelijk tot ontwikkeling kan worden gebracht. Daarom laten wij, voordat wij de projectontwikkeling starten, ieder project eerst valideren door een onafhankelijk bedrijf met een ijzersterke reputatie, in ons geval is dit Arcadis. Dit is een investering in kwaliteit; het fundament onder een professionele aanpak.

STAP 3

Waardeprognose opstellen

We onderzoeken de mogelijkheden in een gebied en laten daarbij door een onafhankelijke partij een winstprognose maken. Dit gebeurt op basis van de zogenaamde residuele grondwaardeberekening en marktwaarden van vergelijkbare projecten in de omgeving, de gangbare methode bij projectontwikkeling.

Uw mening