Terug naar het overzicht

Nieuw ontwikkelgebied: Overdinkel, Gemeente Losser

Geplaatst op:
Friday, May 20, 2022
Na maanden van voorbereiding komt Vastgoedplan met een nieuw ontwikkelgebied. Hier zien we kansen om een constructieve bijdrage te leveren aan de hele regio.

Overdinkel, Losser, Overijssel. Een perceel van net onder de twee hectare waar Vastgoedplan de pijlen op richt. Dit was tot het begin van de 20ste eeuw een rustige boerengemeenschap. De textielindustrie nam toen een flinke groeispurt en vanuit Drenthe
en Friesland kwamen arbeidskrachten zich In Overdinkel vestigen om in het duitse Gronau, net over de grens, te gaan werken. Ze bouwden eenvoudige houten huisjes op de destijds goedkope heidegrond. In het huidige dorp (circa 4200 inwoners)bevindt zich het gebied waar wij onze pijlen op richten: een perceel van bijna 2 hectare. Samen met Arcadis Nederland en Groosco Architecten is intensief onderzoek gedaan naar de potentie van het gebied, en hebben we een bebouwingsstudie opgesteld.In de bebouwingsstudie zijn meerdere schetsverkavelingen opgenomen. Deze varianten sluiten naadloos aan op de woonvisie van gemeente Losser.

Streekeigen architectuur

In Overdinkel en Twente is het 'coulissenlandschap' kenmerkend: een halfopen lappendeken van percelen die worden begrensd door een bomenrij. Een groen karakter, met stromende beken, akkers, velden en jongere ontginningen. We hebben ons voor de woningtypologie laten inspireren door de Twents-Saksische bouwstijl waarvan we stijlkenmerken ‘citeren’, zoals de hoog opgaande daken met een lichte knik, en de kopgevels met een vooruitstekend middendeel. Op deze manier plaatsen we de schetsvoorstellen in een passende historische context.

Interessante optie

De ontwikkeling van seniorenwoningen in deze streek is een interessante optie in onze bebouwingsstudie. Een woonwijk voor ouderen zou in de omtrek gezinswoningen vrijmaken, zodat doorstroming met startende huiseigenaren op gang komt. De prachtige groene omgeving in combinatie met de de bereikbaarheid vanuit Enschede (belangrijk voor medische zorgverlening) zou dit perceel tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ouderen kunnen maken.

Meer informatie?

Bel 023 - 808 0008

Onze projectmanagers zitten voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. U kunt ons ook een bericht sturen.

Bericht sturen