Goed om te weten...

Wij zijn projectontwikkelaar. Wij willen u geen grond verkopen, en we willen uw grond ook niet kopen. We ontwerpen en ontwikkelen gebied en gebouwen, in nauwe samenwerking met de gemeente en diverse partners. Liever direct alle plannen en ontwikkelingen zien?

Projectontwikkeling creëert

concrete toegevoegde waarde

Ten westen van de nieuwe sluis en onder het Maintenance Valuepark zien wij grote mogelijkheden voor een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein. Een paradepaardje voor Zeeuws-Vlaanderen, de toegangspoort voor Terneuzen. Wij hebben een werkbare aanpak gecreëerd voor de ontwikkeling van gebied met heel veel verschillende eigenaren; met heldere afspraken brengen we alle betrokkenen op één lijn. We noemen dit Projectontwikkeling Nieuwe Stijl.

Gemeente Terneuzen positief

over de samenwerking

Projectontwikkeling vraagt specifieke kennis en kunde. Hiervoor hebben wij het bedrijfsonderdeel GoN Projectontwikkeling opgericht. De gemeente Terneuzen heeft aangegeven open te staan voor de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein naast de sluis door Grondplan Nederland. Ze heeft gezien dat grondkopers in Terneuzen met veel enthousiasme speculeren op de aanbouw van het nieuwe sluizencomplex en een bedrijventerrein. Om dat te realiseren is een samenwerking tussen alle grondeigenaren van belang.

De gemeente Terneuzen staat open voor de aanpak van Grondplan Nederland.

Ook meedoen? Klik op een van de volgende keuzes:

In vier stappen naar rendement:

Stap 1/4

Onze ontwikkelwens kenbaar maken

Deze fase hebben we inmiddels afgerond. In deze fase hebben we de gemeente verteld dat we het gebied willen ontwikkelen. We hebben laten zien dat we een serieuze, capabele partij zijn en wie onze strategische partners zijn. Vervolgens hebben we de wensen van de overheid m.b.t. het betreffende gebied geïnventariseerd.

Stap 2/4

Alle grondeigenaren samenbrengen

Gebiedsontwikkeling van verkavelde grond vraagt om een samenwerking met alle grondeigenaren. Grondplan Nederland voert namens alle grondeigenaren verkennende gesprekken met de gemeente Terneuzen. Daarna maken we met alle deelnemers dezelfde heldere afspraken. We spreken bijvoorbeeld af hoe we over gaan tot verkoop en hoe we de waarde bepalen. De samenwerking creëert een betrouwbare en wendbare partij die de projectontwikkeling ter hand neemt. Zo ontstaat een werkbare situatie voor de gemeente, voor de koper, voor de projectontwikkelaar en voor de grondeigenaren.

Stap 3/4

Meerwaarde creëren door gebiedsinrichting

Om waarde te creëren moet het gebied stedenbouwkundig worden ingericht en de economische haalbaarheid van die plannen worden uitgewerkt. Dit doen we samen met Arcadis en met de gemeente. Hiervoor sluiten we een officiële Ontwikkelovereenkomst met de gemeente. Dat geeft ons exclusiviteit voor een specifiek gebied. Uiteindelijk wordt het gekozen ontwerp in detail vastgelegd in een Anterieure Overeenkomst, inclusief gedetailleerde afspraken wie wat betaalt, en een nieuw kavelplan. Na ondertekening ligt alles vast en is het project klaar voor verkoop. Deze aanpak hebben we ontwikkeld en bewezen in ons project de Scheg-Oost in Amstelveen.

Project de Scheg-Oost bekijken? Klik hier om de digitale rondleiding aan te vragen.

Stap 4/4

Verkoop van de grond, rendement voor u

In deze fase zoeken wij naar kopers voor het ontwikkelgebied. Dit zullen veelal bouwbedrijven zijn die het vastgoed gaan realiseren. De verkoopopbrengst wordt door de koper aan de notaris overgemaakt, die maakt de correcte bedragen over aan u en alle andere grondeigenaren. Zo krijgt u uw inleg terug, met rendement.

Ook meedoen? Klik op een van de volgende keuzes:

Veel gestelde vragen voor het collectief

Almere Overgooi Samen

De eigenaar is overleden, de grond zit nu in een erfboedel, wat nu?

De executeur testamentair kan over de nalatenschap beslissen, ook over de grond.


Ik lig in scheiding, wat betekent dit voor aangekochte grond?

Dat hangt allereerst af van uw type huwelijk, of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of op huwelijkse voorwaarden.
Samen met alle andere bezittingen en schulden wordt grond verdeeld volgens de afspraken die u onderling maakt. Hiervoor moet u onderling een waardering overeenkomen.

Vallen jullie onder de AFM?

Nee, wij vallen niet onder de AFM, wij houden ons niet bezig met effecten of financiële producten maar met grond, een registergoed, dat valt niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de AFM.

Wat moet ik voor grondwaarde aan de belastingdienst opgeven?

Wij zijn geen fiscalist, daarom kunnen wij hier geen advies over geven. Neem contact op met de Belastingdienst.

Waar kan ik mijn eigendom checken?

Bij het Kadaster. Het Kadaster registreert van alle grond in Nederland wie de eigenaar is.

Gaat de verkoop van de SamenBouwen® altijd via de notaris?

Ja, u wordt mede-eigenaar van het projectgebied. Het eigendom wordt overgedragen via een in Nederland geregistreerde notaris. De nieuwe eigenaar ontvangt een officiële Eigendomsakte.

Zou Vastgoedplan Nederland mijn grond willen kopen?

Wij zijn projectontwikkelaar, wij zijn er niet op uit om uw grond te kopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zullen wij grond kopen van particulieren of ondernemers (tegen 10 euro per vierkante meter vrij op naam).

Wat gebeurt er als ik niet mee doe?

Allereerst vinden wij het jammer dat u niet mee wilt doen. Wanneer u niet deelneemt nemen wij uw grond niet mee in de stedenbouwkundige plannen. Hiermee loopt u het risico dat uw grond de waardevermeerdering door gebiedsontwikkeling misloopt. In een slecht scenario kan uw grond zelfs onverkoopbaar worden. Denk daarom goed na of u ook echt niet wilt deelnemen. Dit is uw beste kans op waardestijging. Ongeacht uw keuze adviseren wij u om de ontwikkelingen op de voet te volgen en u op onze website in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Ben ik verplicht om mee te doen?

Nee, deelname is vrijwillig. Grondeigenaren die niet willen deelnemen in de Projectontwikkeling Westelijke Kanaalzone Terneuzen vragen wij om op het formulier op onze website aan te geven niet mee te willen doen zodat wij dit in kaart kunnen brengen. U loopt dan mogelijk wel een eventuele waardestijging mis. Het gebied actief ontwikkelen creëert waarde.

Ik heb grond gekocht bij een andere partij, kan ik toch meedoen?

Ja, u kunt ook meedoen wanneer u grond gekocht heeft bij een ander bedrijf. Voor de gebiedsontwikkeling van verkavelde grond is het noodzakelijk dat alle grondeigenaren samenwerken.
Afspraken die u in een contract gemaakt heeft met uw grondbedrijf, bijvoorbeeld een aanbiedingsplicht of een meerwaardebeding, blijven gewoon van kracht. Onze aanpak verandert hier niets aan.

Wat houdt een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente in?

In de verkennende fase wordt duidelijk hoe groot het te ontwikkelen gebied is (afhankelijk van de aangemelde grondeigenaren), wat de wensen van de gemeente zijn en of de integrale gebiedsontwikkeling haalbaar is. Vervolgens formaliseren we de relatie met de gemeente door het tekenen van een officiële samenwerkingsovereenkomst. Dit geeft ons het exclusieve recht om het gebied te ontwikkelen.

Dit is ook het moment om de samenwerking met de grondeigenaren te formaliseren. We nemen dan opnieuw contact op met de grondeigenaren om uitleg te geven over de plannen. Een samenwerkingsovereenkomst met grondeigenaren geeft iedereen duidelijkheid en zekerheid.

Wat gebeurt er als er onvoldoende deelnemers zijn?

Wij verwachten voldoende deelnemers te enthousiasmeren voor dit initiatief. Bij onvoldoende deelnemers zijn wij helaas genoodzaakt terug te vallen op plan b: wij nemen de gronden van derden dan niet mee in onze stedenbouwkundige plannen. Grondeigenaren hebben het recht om zelf een ontwikkeling op te starten of af te wachten tot er een andere partij komt die de grond wil gaan ontwikkelen. Die partij loopt dan wel weer tegen dezelfde issues aan. Dit scenario levert vertraging op en brengt zelfs het risico met zich mee dat de betreffende grond niet ontwikkeld wordt. Niets doen is in niemands belang.


Hoeveel deelnemers zijn er nodig?

Dat is niet in een exact aantal te beantwoorden; waar het om gaat is dat er een ontwikkelbaar gebied ontstaat, een aaneengesloten gebied dat groot genoeg is. Momenteel vertegenwoordigt Grondplan Nederland al de meerderheid van de eigenaren in het gebied. Hoe meer eigenaren zich aansluiten, hoe groter het gebied dat we kunnen ontwikkelen en hoe groter de interesse van de gemeente Terneuzen. Met iedere deelnemer komt de ontwikkeling en de verkoop van uw grond weer een stap dichterbij.

Hoe lang duurt een ontwikkeltraject?

Deze vraag is lastig te beantwoorden omdat er veel factoren zijn waar dit van afhankelijk is. Er zijn veel verschillende partijen bij betrokken, elk met hun eigen belangen. Alles moet juridisch in orde zijn, iedereen wil eraan verdienen en risico’s beheersbaar maken. Het politieke krachtenveld wil ook wel eens voor verrassingen zorgen. Grondplan Nederland laat een project pas los wanneer de waardestijging is gerealiseerd. Bij onze woonwijk in de Scheg-Oost duurde de gebiedsontwikkeling ongeveer twee jaar.

Hoe wordt de gebiedsontwikkeling uiteindelijk afgerond?

Wanneer de gemeente een stedenbouwkundig plan definitief maakt (goedkeurt), maken we vervolgens gedetailleerde afspraken over alle kosten in een Anterieure Overeenkomst. Ook maken we een nieuwe verkaveling. Hierna maakt de gemeente een Voorontwerp Bestemmingsplan. Op dat moment kunnen we de grond, inclusief de ontwikkelde en goedgekeurde plannen, verkopen, bijvoorbeeld aan een bouwbedrijf, om het vastgoed binnen het goedgekeurde gebiedsontwerp te realiseren. Dan vallen de investeringen vrij, met rendement.

Wat is het belang voor Vastgoedplan Nederland?

Wij hebben een flink deel van de grond in het ontwikkelgebied aangekocht en deels weer doorverkocht met als unieke aanpak dat wij zelf gebied ontwikkelen om zo toegevoegde waarde te creëren. Een waardestijging van de grond is in ons eigen belang. Wij willen onze klanten belonen voor hun vertrouwen. Wij creëren zelf toegevoegde waarde door projectontwikkeling. De gemeente heeft een sterke voorkeur voor een geïntegreerde gebiedsvisie, dus proberen we dat tot stand te brengen door alle grondeigenaren te betrekken. Mocht dat om de een of andere reden niet lukken dat zullen we moeten terugvallen op plan b, het ontwikkelen van onze eigen percelen.

Hoe ver zijn de voorbereidingen van de Projectontwikkeling Westelijke Kanaalzone?

Inmiddels hebben wij, samen met Arcadis, kenbaar gemaakt dat we zelf onze eigen percelen in de Westelijke Kanaalzone willen ontwikkelen en we hebben de wensen van de gemeente geïnventariseerd. Momenteel zijn we, op verzoek van de gemeente Terneuzen, bezig om bij alle grondeigenaren in het ontwikkelgebied te inventariseren of ze geïnteresseerd zijn in de Projectontwikkeling Westelijke Kanaalzone. Op basis van deze inventarisatie wordt, samen met de gemeente, de scope van het ontwikkelgebied bepaald.

De volgende stap is dat we een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente sluiten. Op dat moment zullen we ook een samenwerkingsovereenkomst met de betrokken grondeigenaren sluiten zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

Hoe staat de gemeente Terneuzen t.o.v. de aanpak van Vastgoedplan Nederland?

Recent hebben we onze aanpak aan de gemeente Terneuzen voorgelegd; de gemeente heeft daarop aangegeven open te staan voor projectontwikkeling door Vastgoedplan Nederland. Wel heeft de gemeente aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor een integrale gebiedsvisie voor het hele gebied tussen de Hoekseweg, het Maintenance Valuepark en de Westerscheldetunnelweg (het ontwikkelgebied).

Wat zijn de intenties van de Gemeente Terneuzen voor de Westelijke Kanaalzone?

De gemeente Terneuzen wil de bouw van de nieuwe sluis aangrijpen om de Westelijke Kanaalzone te ontwikkelen voor bedrijven, industrie en havens om zo te zorgen voor werkgelegenheid in Zeeuws-Vlaanderen. De ontwikkeling zal van Noord naar Zuid gefaseerd plaatsvinden. In het Maintenance Valuepark, helemaal bovenin, zijn het afgelopen jaar al 8 bedrijfsgebouwen gerealiseerd.

Vanaf het Maintenance Valuepark, tot aan de Hoekseweg, en in het Westen begrensd door de Westerscheldetunnelweg, heeft de gemeente een duurzaam bedrijventerrein gepland als geleidelijke overgang van de stad naar de procesindustrie. Onder de Hoekseweg zijn industrieterrein en haventerrein voorzien.

Wat is GoN Projectontwikkeling?

GoN Projectontwikkeling, onderdeel van Grondplan Nederland, houdt zich specifiek bezig met het ontwikkelen van gebied en gebouwen.

Hoe weet ik of de aanpak van Vastgoedplan Nederland werkt?

Vastgoedplan Nederland heeft in de Scheg in Amstelveen, samen met Arcadis en de gemeente Amstelveen, een werkbare en rendabele aanpak ontwikkeld en toegepast, specifiek voor de ontwikkeling van gebied met veel verschillende grondeigenaren, in dit geval een woonwijk. Wilt u hier meer over weten vraag dan de digitale rondleiding aan.

Waarom moeten grondeigenaren samenwerken?

Voor de gemeente en bouwbedrijven is het van belang dat er een werkbare aanpak voor gebiedsontwikkeling / projectontwikkeling wordt gecreëerd. Dit betekent dat grondeigenaren met één stem spreken, zodat bindende afspraken gemaakt kunnen worden over het stedenbouwkundige plan, de kostenverdeling, de timing en de verkoop. Anders is er voor de gemeente geen basis om het gesprek überhaupt aan te gaan.

Een gebied met veel verschillende grondeigenaren kan alleen ontwikkeld worden door samen te werken. Een koper wil geen lappendeken van kavels maar een aaneengesloten gebied.

Wat is het voordeel van Projectontwikkeling Nieuwe Stijl?

Projectontwikkeling Nieuwe Stijl maakt projectontwikkeling toegankelijk en lonend voor particulieren en ondernemers. Deze aanpak is minder kwetsbaar voor een crisis omdat die geen gebruik maakt van vastgoedfinanciering.

Projectontwikkeling Nieuwe Stijl vormt het fundament onder onze aanpak voor het ontwikkelen van gebieden met veel verschillende eigenaren. Het biedt gemeentes een werkbare aanpak voor de ontwikkeling van verkavelde grond.

Wat is Projectontwikkeling Nieuwe Stijl?

Projectontwikkeling Nieuwe Stijl mobiliseert kapitaal van particulieren en ondernemers voor projectontwikkeling. Via Project-plan® investeren zij in de ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen die wij samen met gemeentes ontwikkelen. Wij creëren zelf toegevoegde waarde. Zo versnellen met alle betrokkenen de bouw en maken we dubbel rendement: financieel én maatschappelijk.

Waarom zijn er momenteel weinig ontwikkelingen in Terneuzen?

Traditionele projectontwikkelaars en de overheid zijn terughoudend om gebied te ontwikkelen met veel verschillende grondeigenaren; het maakt communicatie en onderhandelen tijdrovend, kostbaar en onzeker. Dit is de kern van de huidige impasse.

Veelgestelde vragen

Het antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Wij helpen u graag telefonisch of per e-mail verder.

Veelgestelde vragen over
Projectontwikkeling Nieuwe Stijl

Wat houdt een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente in?

In de verkennende fase wordt duidelijk hoe groot het te ontwikkelen gebied is (afhankelijk van de aangemelde grondeigenaren), wat de wensen van de gemeente zijn en of de integrale gebiedsontwikkeling haalbaar is. Vervolgens formaliseren we de relatie met de gemeente door het tekenen van een officiële samenwerkingsovereenkomst. Dit geeft ons het exclusieve recht om het gebied te ontwikkelen.

Dit is ook het moment om de samenwerking met de grondeigenaren te formaliseren. We nemen dan opnieuw contact op met de grondeigenaren om uitleg te geven over de plannen. Een samenwerkingsovereenkomst met grondeigenaren geeft iedereen duidelijkheid en zekerheid.

Wat gebeurt er als er onvoldoende deelnemers zijn?

Wij verwachten voldoende deelnemers te enthousiasmeren voor dit initiatief. Bij onvoldoende deelnemers zijn wij helaas genoodzaakt terug te vallen op plan b: wij nemen de gronden van derden dan niet mee in onze stedenbouwkundige plannen. Grondeigenaren hebben het recht om zelf een ontwikkeling op te starten of af te wachten tot er een andere partij komt die de grond wil gaan ontwikkelen. Die partij loopt dan wel weer tegen dezelfde issues aan. Dit scenario levert vertraging op en brengt zelfs het risico met zich mee dat de betreffende grond niet ontwikkeld wordt. Niets doen is in niemands belang.


Hoeveel deelnemers zijn er nodig?

Dat is niet in een exact aantal te beantwoorden; waar het om gaat is dat er een ontwikkelbaar gebied ontstaat, een aaneengesloten gebied dat groot genoeg is. Momenteel vertegenwoordigt Grondplan Nederland al de meerderheid van de eigenaren in het gebied. Hoe meer eigenaren zich aansluiten, hoe groter het gebied dat we kunnen ontwikkelen en hoe groter de interesse van de gemeente Terneuzen. Met iedere deelnemer komt de ontwikkeling en de verkoop van uw grond weer een stap dichterbij.

Hoe lang duurt een ontwikkeltraject?

Deze vraag is lastig te beantwoorden omdat er veel factoren zijn waar dit van afhankelijk is. Er zijn veel verschillende partijen bij betrokken, elk met hun eigen belangen. Alles moet juridisch in orde zijn, iedereen wil eraan verdienen en risico’s beheersbaar maken. Het politieke krachtenveld wil ook wel eens voor verrassingen zorgen. Grondplan Nederland laat een project pas los wanneer de waardestijging is gerealiseerd. Bij onze woonwijk in de Scheg-Oost duurde de gebiedsontwikkeling ongeveer twee jaar.

Hoe wordt de gebiedsontwikkeling uiteindelijk afgerond?

Wanneer de gemeente een stedenbouwkundig plan definitief maakt (goedkeurt), maken we vervolgens gedetailleerde afspraken over alle kosten in een Anterieure Overeenkomst. Ook maken we een nieuwe verkaveling. Hierna maakt de gemeente een Voorontwerp Bestemmingsplan. Op dat moment kunnen we de grond, inclusief de ontwikkelde en goedgekeurde plannen, verkopen, bijvoorbeeld aan een bouwbedrijf, om het vastgoed binnen het goedgekeurde gebiedsontwerp te realiseren. Dan vallen de investeringen vrij, met rendement.

Wat is het belang voor Vastgoedplan Nederland?

Wij hebben een flink deel van de grond in het ontwikkelgebied aangekocht en deels weer doorverkocht met als unieke aanpak dat wij zelf gebied ontwikkelen om zo toegevoegde waarde te creëren. Een waardestijging van de grond is in ons eigen belang. Wij willen onze klanten belonen voor hun vertrouwen. Wij creëren zelf toegevoegde waarde door projectontwikkeling. De gemeente heeft een sterke voorkeur voor een geïntegreerde gebiedsvisie, dus proberen we dat tot stand te brengen door alle grondeigenaren te betrekken. Mocht dat om de een of andere reden niet lukken dat zullen we moeten terugvallen op plan b, het ontwikkelen van onze eigen percelen.

Hoe ver zijn de voorbereidingen van de Projectontwikkeling Westelijke Kanaalzone?

Inmiddels hebben wij, samen met Arcadis, kenbaar gemaakt dat we zelf onze eigen percelen in de Westelijke Kanaalzone willen ontwikkelen en we hebben de wensen van de gemeente geïnventariseerd. Momenteel zijn we, op verzoek van de gemeente Terneuzen, bezig om bij alle grondeigenaren in het ontwikkelgebied te inventariseren of ze geïnteresseerd zijn in de Projectontwikkeling Westelijke Kanaalzone. Op basis van deze inventarisatie wordt, samen met de gemeente, de scope van het ontwikkelgebied bepaald.

De volgende stap is dat we een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente sluiten. Op dat moment zullen we ook een samenwerkingsovereenkomst met de betrokken grondeigenaren sluiten zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

Hoe staat de gemeente Terneuzen t.o.v. de aanpak van Vastgoedplan Nederland?

Recent hebben we onze aanpak aan de gemeente Terneuzen voorgelegd; de gemeente heeft daarop aangegeven open te staan voor projectontwikkeling door Vastgoedplan Nederland. Wel heeft de gemeente aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor een integrale gebiedsvisie voor het hele gebied tussen de Hoekseweg, het Maintenance Valuepark en de Westerscheldetunnelweg (het ontwikkelgebied).

Wat zijn de intenties van de Gemeente Terneuzen voor de Westelijke Kanaalzone?

De gemeente Terneuzen wil de bouw van de nieuwe sluis aangrijpen om de Westelijke Kanaalzone te ontwikkelen voor bedrijven, industrie en havens om zo te zorgen voor werkgelegenheid in Zeeuws-Vlaanderen. De ontwikkeling zal van Noord naar Zuid gefaseerd plaatsvinden. In het Maintenance Valuepark, helemaal bovenin, zijn het afgelopen jaar al 8 bedrijfsgebouwen gerealiseerd.

Vanaf het Maintenance Valuepark, tot aan de Hoekseweg, en in het Westen begrensd door de Westerscheldetunnelweg, heeft de gemeente een duurzaam bedrijventerrein gepland als geleidelijke overgang van de stad naar de procesindustrie. Onder de Hoekseweg zijn industrieterrein en haventerrein voorzien.

Wat is GoN Projectontwikkeling?

GoN Projectontwikkeling, onderdeel van Grondplan Nederland, houdt zich specifiek bezig met het ontwikkelen van gebied en gebouwen.

Hoe weet ik of de aanpak van Vastgoedplan Nederland werkt?

Vastgoedplan Nederland heeft in de Scheg in Amstelveen, samen met Arcadis en de gemeente Amstelveen, een werkbare en rendabele aanpak ontwikkeld en toegepast, specifiek voor de ontwikkeling van gebied met veel verschillende grondeigenaren, in dit geval een woonwijk. Wilt u hier meer over weten vraag dan de digitale rondleiding aan.

Waarom moeten grondeigenaren samenwerken?

Voor de gemeente en bouwbedrijven is het van belang dat er een werkbare aanpak voor gebiedsontwikkeling / projectontwikkeling wordt gecreëerd. Dit betekent dat grondeigenaren met één stem spreken, zodat bindende afspraken gemaakt kunnen worden over het stedenbouwkundige plan, de kostenverdeling, de timing en de verkoop. Anders is er voor de gemeente geen basis om het gesprek überhaupt aan te gaan.

Een gebied met veel verschillende grondeigenaren kan alleen ontwikkeld worden door samen te werken. Een koper wil geen lappendeken van kavels maar een aaneengesloten gebied.

Wat is het voordeel van Projectontwikkeling Nieuwe Stijl?

Projectontwikkeling Nieuwe Stijl maakt projectontwikkeling toegankelijk en lonend voor particulieren en ondernemers. Deze aanpak is minder kwetsbaar voor een crisis omdat die geen gebruik maakt van vastgoedfinanciering.

Projectontwikkeling Nieuwe Stijl vormt het fundament onder onze aanpak voor het ontwikkelen van gebieden met veel verschillende eigenaren. Het biedt gemeentes een werkbare aanpak voor de ontwikkeling van verkavelde grond.

Wat is Projectontwikkeling Nieuwe Stijl?

Projectontwikkeling Nieuwe Stijl mobiliseert kapitaal van particulieren en ondernemers voor projectontwikkeling. Via Project-plan® investeren zij in de ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen die wij samen met gemeentes ontwikkelen. Wij creëren zelf toegevoegde waarde. Zo versnellen met alle betrokkenen de bouw en maken we dubbel rendement: financieel én maatschappelijk.

Waarom zijn er momenteel weinig ontwikkelingen in Terneuzen?

Traditionele projectontwikkelaars en de overheid zijn terughoudend om gebied te ontwikkelen met veel verschillende grondeigenaren; het maakt communicatie en onderhandelen tijdrovend, kostbaar en onzeker. Dit is de kern van de huidige impasse.

Veelgestelde vragen over
Deelname aan de samenwerking

Wat gebeurt er als ik niet mee doe?

Allereerst vinden wij het jammer dat u niet mee wilt doen. Wanneer u niet deelneemt nemen wij uw grond niet mee in de stedenbouwkundige plannen. Hiermee loopt u het risico dat uw grond de waardevermeerdering door gebiedsontwikkeling misloopt. In een slecht scenario kan uw grond zelfs onverkoopbaar worden. Denk daarom goed na of u ook echt niet wilt deelnemen. Dit is uw beste kans op waardestijging. Ongeacht uw keuze adviseren wij u om de ontwikkelingen op de voet te volgen en u op onze website in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Ben ik verplicht om mee te doen?

Nee, deelname is vrijwillig. Grondeigenaren die niet willen deelnemen in de Projectontwikkeling Westelijke Kanaalzone Terneuzen vragen wij om op het formulier op onze website aan te geven niet mee te willen doen zodat wij dit in kaart kunnen brengen. U loopt dan mogelijk wel een eventuele waardestijging mis. Het gebied actief ontwikkelen creëert waarde.

Ik heb grond gekocht bij een andere partij, kan ik toch meedoen?

Ja, u kunt ook meedoen wanneer u grond gekocht heeft bij een ander bedrijf. Voor de gebiedsontwikkeling van verkavelde grond is het noodzakelijk dat alle grondeigenaren samenwerken.
Afspraken die u in een contract gemaakt heeft met uw grondbedrijf, bijvoorbeeld een aanbiedingsplicht of een meerwaardebeding, blijven gewoon van kracht. Onze aanpak verandert hier niets aan.

Veelgestelde vragen over
Grond kopen en verkopen

Waar kan ik mijn eigendom checken?

Bij het Kadaster. Het Kadaster registreert van alle grond in Nederland wie de eigenaar is.

Gaat de verkoop van de SamenBouwen® altijd via de notaris?

Ja, u wordt mede-eigenaar van het projectgebied. Het eigendom wordt overgedragen via een in Nederland geregistreerde notaris. De nieuwe eigenaar ontvangt een officiële Eigendomsakte.

Zou Vastgoedplan Nederland mijn grond willen kopen?

Wij zijn projectontwikkelaar, wij zijn er niet op uit om uw grond te kopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zullen wij grond kopen van particulieren of ondernemers (tegen 10 euro per vierkante meter vrij op naam).

Veelgestelde vragen over
Belastingen, toezicht en financiën

Vallen jullie onder de AFM?

Nee, wij vallen niet onder de AFM, wij houden ons niet bezig met effecten of financiële producten maar met grond, een registergoed, dat valt niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de AFM.

Wat moet ik voor grondwaarde aan de belastingdienst opgeven?

Wij zijn geen fiscalist, daarom kunnen wij hier geen advies over geven. Neem contact op met de Belastingdienst.

Veelgestelde vragen over
Bijzondere persoonlijke omstandigheden

De eigenaar is overleden, de grond zit nu in een erfboedel, wat nu?

De executeur testamentair kan over de nalatenschap beslissen, ook over de grond.


Ik lig in scheiding, wat betekent dit voor aangekochte grond?

Dat hangt allereerst af van uw type huwelijk, of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of op huwelijkse voorwaarden.
Samen met alle andere bezittingen en schulden wordt grond verdeeld volgens de afspraken die u onderling maakt. Hiervoor moet u onderling een waardering overeenkomen.