Projectoverzicht

Overdinkel

Het perceel van bijna 2 hectare ligt in een prachtig 'coulissenlandschap'.

Aan de Duitse grens, in gemeente Losser, Overijssel, ligt Overdinkel. 

Dit was tot het begin van de 20ste een rustige boerengemeenschap. De textielindustrie nam toen een flinke groeispurt en vanuit Drenthe en Friesland kwamen arbeidskrachten zich In Overdinkel vestigen om in het duitse Gronau, net over de grens, te gaan werken. Ze bouwden eenvoudige houten huisjes op de destijds goedkope heidegrond. In het huidige dorp  (circa 4200 inwoners) bevindt zich het gebied waar wij onze pijlen op richten: een perceel van ongeveer 2 hectare. Samen met Arcadis Nederland en Groosco Architecten is intensief onderzoek gedaan naar de potentie van het gebied, en hebben we een bebouwingsstudie opgesteld. In de bebouwingsstudie zijn meerdere schetsverkavelingen opgenomen. Deze varianten sluiten naadloos aan op de woonvisie van gemeente Losser. 

Streekeigen architectuur 

In Overdinkel en Twente is het coulissenlandschap kenmerkend: een halfopen lappendeken van percelen die worden begrensd door een bosrand. Een groen karakter, met stromende beken, akkers, velden en jongere ontginningen. We hebben ons laten inspireren door de Twents-Saksische bouwstijl waarvan we stijlkenmerken ‘citeren’, zoals de hoog opgaande daken met een lichte knik, en de kopgevels met een vooruitstekend middendeel. Op deze manier plaatsen we de woning-typologie in een passende historische context. 

Interessante optie

De aanleg van seniorenwoningen in deze streek is een interessante optie in onze bebouwingsstudie. Een woonwijk voor ouderen zou in de omtrek gezinswoningen vrijmaken, zodat doorstroming met startende huiseigenaren op gang komt. De prachtige groene omgeving in combinatie met de de bereikbaarheid vanuit Enschede (belangrijk voor medische zorgverlening) zou dit perceel tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ouderen kunnen maken. Op deze manier leveren onze visie en de impuls van onze investeerders een constructieve bijdrage aan de toekomst van de hele regio.
Meer informatie?

Bel 023 - 808 0008

Onze projectmanagers zitten voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. U kunt ons ook een bericht sturen.