Projectoverzicht

De Westelijke Kanaalzone, Terneuzen

De nieuwe sluis in Terneuzen biedt veel kansen voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Momenteel wordt al volop gebouwd aan het Maintenance Valuepark, een center of excellence voor onderhoudsbedrijven in de procesindustrie, een van de sterke punten van Terneuzen met multinationals als Dow en Yara. De gemeente Terneuzen heeft plannen voor de Westelijke Kanaaloever: kantoren en bedrijventerrein, industrie- en haventerrein. Het terrein ten westen van de sluis zal een kwalitatief overgangsgebied vormen tussen de stad en het industrieterrein van Dow.

Onze visie

In overleg met de gemeente willen wij de haalbaarheid onderzoeken van een hoogwaardig, state of the art bedrijventerrein in de Westelijke Kanaalzone. Een visitekaartje voor de stad Terneuzen.

De noodzaak om te ontwikkelen

Voor de haven van Gent is het van groot belang dat de steeds groter wordende zeeschepen de haven kunnen bereiken. Daarom wordt er een nieuwe grotere sluis gebouwd bij Terneuzen. In 2022 wordt de sluis in bedrijf genomen. In de komende jaren wordt ook nog gewerkt aan een kanaalverbinding naar Parijs, dit vergroot het achterland van de zeesluis.

Het belang van de Nederlandse regio Zeeuws-Vlaanderen is bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Een strategisch gelegen locatie

Voor zeeschepen is er maar één manier om per schip de haven van Gent te bereiken, en dat is via Terneuzen.

Met bedrijven als Dow Chemical en Yara heeft Terneuzen een sterk cluster chemie- / procesindustrie, strategisch gelegen in de driehoek Antwerpen/Rotterdam/Terneuzen. Momenteel wordt, naast Dow Chemical, het Maintenance Value Park gebouwd, een center of excellence van dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie. De geplande bedrijventerreinen vormen een natuurlijke overgang van de stad naar de industrie.

De bereikbaarheid van de Westelijke Kanaalzone over de weg is optimaal, met in het Noorden de Westerscheldetunnel en in het Zuiden de Sluiskiltunnel.

Een duidelijk overheidsbelang

Naast de 150 miljoen van Nederland betaalt Europa enkele tientallen miljoenen euro’s mee aan de nieuwe sluis bij Terneuzen. Het overgrote deel van de kosten van de nieuwe sluis, vele honderden miljoenen, komt voor rekening van Gent. Deze investering tekent het belang van dit project voor Gent. De havenbedrijven van Gent en Terneuzen hebben besloten tot een vergaande grensoverschrijdende samenwerking. Terneuzen zet in op een groei van de bedrijvigheid, zowel kantoren als industrie en overslag. In het zuiden van de Westelijke Kanaalzone zijn ook nieuwe havens gepland.

Meer informatie?

Bel 023 - 808 0008

Onze projectmanagers zitten voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. U kunt ons ook een bericht sturen.