Antwoorden op

veel gestelde vragen

Wat is End-to-End projectontwikkeling?

Vastgoedplan Nederland brengt kapitaal van beleggers en ondernemers samen voor projectontwikkeling. Wij creëren zelf toegevoegde waarde door de taak van gebiedsregisseur op ons te nemen. Van begin tot eind. Wij hebben een plangebied. U investeert samen met ons in dat gebied. Wij brengen dat plangebied zelf in ontwikkeling. De lijntjes zijn kort doordat Vastgoedplan Nederland bij alle stappen betrokken is. Van kavel tot de bouw. Zo versnellen wij met z’n alle het proces.

Alle expertise die hiervoor nodig is, hebben wij in huis; investeerders,stedenbouwkundigen, plan-economen, juridische adviseurs, makelaars, taxateurs,notarissen, aannemers en bouwers.

Wat zijn de voordelen van End-to-End?

Door de regie te pakken over de hele ontwikkeling ontstaat een werkbare situatie. Vastgoedplan Nederland laat stedenbouwkundige plannen maken, onderhandelt met de gemeente en stuurt aan bij de bouw. Er is weinig tussenkomst van andere partijen. Dit versnelt de ontwikkeling. Wij zijn de enige partij in Nederland met deze aanpak.

Hoe wordt mijn investering gewaarborgd?

Als investeerder bij Vastgoedplan Nederland wordt u officieel mede-eigenaar van het gebied dat we ontwikkelen. U krijgt een onverdeeld aandeel, waarmee u collectief eigenaar bent van een deel van het ontwikkelgebied. Dit wordt geregistreerd in het Kadaster; het Nederlands openbaar register van registergoederen. Uw eigendom kan alleen overgedragen worden met uw medewerking via een notaris, die is verplicht om het Kadaster hiervan op de hoogte te brengen. Het Kadaster stuurt vervolgens weer een bericht naar de oude en nieuwe eigenaar. Bij verkoop van een perceel krijgen alle eigenaren van een onverdeeld aandeel dezelfde verkoopopbrengst per vierkante meter.

Krijg ik een garantie dat mijn investering meer waard zal worden?

Er kunnen geen garanties worden gegeven over de mogelijke waardevermeerdering van uw investering. Informatie over de risico’s kunt u vinden op onze risico-pagina.

Wie voert het beheer van de grond uit?

Als u met Vastgoedplan Nederland investeert, dan wordt u officieel, via de notaris en het Kadaster, eigenaar van een gedeelte van het perceel dat we ontwikkelen. De eigenaar van grond is zelf verantwoordelijk voor het beheer (de feitelijke verzorging) van de gekochte grond. Het beheer van de grond mag niet worden uitgevoerd door derden.

Wat zijn de risico's van investeren met Vastgoedplan Nederland?

Informatie over de risico’s kunt u vinden op onze risico-pagina.

Ik krijg een (OZB-)aanslag van de gemeente, wat nu?

Wanneer u eigenaar bent van een perceel, bent u ook verantwoordelijk voor de 'zakelijke lasten'. Zakelijke lasten zijn de lasten die de gemeente en het waterschap bij u jaarlijks in rekening brengen. Denk bijvoorbeeld aan de onroerendezaakbelasting (OZB) of het rioolrecht. Omdat gemeentes zelf de tarieven mogen bepalen, betaalt u niet overal hetzelfde. In de praktijk zien we dat dit meestal om kleine bedragen gaat.

Klopt de aanslag niet? In sommige gevallen ontvangt alleen degene die het grootste onverdeeld aandeel van een perceel bezit de aanslag, of is het bedrag te hoog. U kunt in dit geval bezwaar indienen bij de betreffende gemeente. Doe dit wel op tijd, het bezwaar moet binnen 6 weken zijn ingediend. U kunt dit ook doen via www.kosteloosbezwaar.nl. Zij regelen dit kosteloos voor u.