Prijs
De prijs van de actie bestaat uit een maximaal te winnen geldbedrag van € 17.000,-. De winnaar zal dit geldbedrag gebruiken voor de aankoop van een pakket effecten, waaronder aandelen. Dit zal gebeuren bij een erkende en vergunning houdende Nederlandse bank of financiële dienstverlener welke in nader overleg met de winnaar door Vastgoedplan Nederland B.V. zal worden aangewezen. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensaten. Het pakket effecten dat met de prijs wordt aangeschaft mag niet eerder dan zes maanden na de trekkingsdatum worden geliquideerd. De trekkingsdatum is 30 april 2021. De in te houden kansspelbelasting is voor rekening van de winnaar. Vastgoedplan Nederland B.V. zal zo spoedig mogelijk na de uitkering aangifte doen.

Uitkering
Vastgoedplan Nederland B.V. zal de prijs in contanten overmaken op een door de winnaar op zijn naam te openen (of reeds bestaande) beleggersrekening of soortgelijke rekening bij de geselecteerde bank of financiële dienstverlener. De winnaar kan tot drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op de prijs. Hierna vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
Vastgoedplan Nederland B.V. verleent op geen enkele wijze financiële diensten en zal de winnaar niet adviseren over zijn beleggingen. De selectie van de bank of financiële dienstverlener zal uitsluitend afhangen van de keuze van de winnaar. Vastgoedplan Nederland B.V. aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de aanwending van de prijs door de winnaar binnen de hiervoor omschreven voorwaarden.

Deelname
Deelname is slechts toegestaan voor personen die op het moment van inschrijven 30 jaar of ouder zijn. Deelname is mogelijk door het volledig invullen van het deelnameformulier zoals dat te vinden is op www.vastgoedplan.nl/win-a-lot/loterij. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Vastgoedplan Nederland kan hierbij om bewijs vragen. Tevens kunnen alle door de deelnemer verstrekte gegevens door Vastgoedplan Nederland B.V. voor promotionele doeleinden worden gebruikt. De deelnemer stemt hiermee in. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. De deelnemer aanvaardt de verkoop- en algemene voorwaarden van Vastgoedplan Nederland B.V.

Trekking
Door een nog nader aan te wijzen notaris zal één blinde trekking onder alle deelnemers plaatsvinden. De notaris zal naast de winnaar nog twee reserve kandidaten trekken voor het geval de inschrijving van de eerste winnaar niet correct blijkt te zijn. Slaagt de uitreiking drie maal niet, dan kan Vastgoedplan Nederland B.V. overwegen nog een nieuwe trekking te laten plaatsvinden.

Bekendmaking
Wanneer de winnaar bekend is wordt dat zo spoedig mogelijk aan de winnaar medegedeeld. De winnaar zal worden gevraagd om op feestelijke wijze de prijs in ontvangst te nemen op een door Vastgoedplan Nederland B.V. aan te wijzen locatie. Van deze uitreiking kunnen opnamen en/of foto’s worden gemaakt die door Vastgoedplan Nederland B.V. kunnen worden verspreid en/of gepubliceerd. Voor de verleende medewerking van de deelnemer aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

Algemeen
De prijzen die uitgekeerd zullen worden door Vastgoedplan Nederland B.V. op 30 april 2021 zullen gezamenlijk een maximale waarde van € 38.250,- hebben. Vastgoedplan Nederland B.V. is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de voorwaarden handelen of wanneer de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze te beïnvloeden. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Vastgoedplan Nederland B.V. en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers en van door Vastgoedplan Nederland B.V. bij de organisatie van de winactie ingeschakelde, waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten. Over de uitslag van de winactie en de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd. Vastgoedplan Nederland B.V. handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Kosten
Kosten van beheer en kosten van mutaties na de eerste aankoop en overige kosten verbonden aan het pakket, inclusief die van liquidatie en sluiting van de (beleggers)rekening zijn voor rekening van de winnaar. De kosten van overschrijving, eventuele aan de uitkering verbonden verschuldigde belastingen en de eenmalige kosten voor de opening van de beleggersrekening, zijn voor Vastgoedplan Nederland B.V.. Eventuele vervolgkosten zijn voor rekening van de winnaar.

Aansprakelijkheid
Gebruik van de prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Vastgoedplan Nederland B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar. Vastgoedplan Nederland B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar. Vastgoedplan Nederland B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.

Klachten
Vastgoedplan Nederland B.V. heeft ook een klachtenprocedure. Mocht iets van de voorwaarden niet duidelijk zijn, bel dan gerust naar Vastgoedplan Nederland B.V. (0900-0343, 1 ct. per minuut met een maximum van € 0,45). Vastgoedplan Nederland B.V. zal er dan voor zorgen dat uw vragen zo snel mogelijk telefonisch of per e-mail worden beantwoord. Heeft u een klacht over de winactie, dan kunt u deze klacht per e-mail bij Vastgoedplan Nederland B.V indienen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk met u een gesprek aangaan om de klacht te verhelpen en gezamenlijk een oplossing te vinden. De contactgegevens zijn:Vastgoedplan Nederland
Grote Houtstraat 176

2011 SZ Haarlem

072 202 0300

info@vastgoedplan.nl

www.vastgoedplan.nl
Sluit voorwaarden

Hoe kan ik meedoen?

Een nieuwe start, nieuw concept, nieuwe kansen.
Wij willen ons graag opnieuw aan u voorstellen.
Want we hebben onszelf vernieuwd.

End-to-End Projectontwikkeling noemen we dat.
En zoals u van ons gewend bent: daar is voor u winst te behalen.
Hoe? Dat leggen we graag persoonlijk aan u uit.

Wij leiden u telefonisch rond in onze presentatie over End-to-End ontwikkeling zodat u een compleet beeld krijgt van ons nieuwe concept. Na deze presentatie maakt u automatisch kans op een onverdeeld aandeel in ons eerste End-To-End project.

Hoe kan ik meedoen?
1. Plan een afspraak voor een digitale rondleiding.
2. U ontvangt de bevestiging van uw afspraak per e-mail.
3. Wij nemen contact met u op voor de digitale rondleiding.
4. Na deze rondleiding speelt u automatisch mee.

Plan afspraak in

Bedankt voor uw deelname aan WIN a LOT.

Uw inschrijving is in goede orde ontvangen.

Er wordt contact opgenomen op de door u doorgegeven voorkeursdatum en -tijd, om samen de digitale rondleiding te doorlopen. U ontvangt hiervoor per mail een herinnering.

Na het afronden van de digitale rondleiding ontvangt u een mail met lotnummer, waarmee u automatisch meespeelt.

Uiterlijk 30 april 2021 volgt de uitreiking van Win a LOT.